Akcje charytatywne

              
Zachęcamy naszych wychowanków i ich rodziców do wspólnego udziału w akcjach charytatywnych, m.in.:

"Góra Grosza" - polegającej na zbiórce drobnych monet w szkołach i przedszkolach na terenie całej Polski. Zebrane monety pozwalają na  pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną i przebywającym w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, domach dla dzieci oraz innych formach opieki.

 


Pomagamy psom ze schroniska dla zwierząt - zbierając karmę, koce, itp

 


"Pola Nadziei" - organizowana dla podopiecznych Fundacji " Pomóż Im" na Rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci.
 

"Zbieramy żołędzie do Akcentu  Zoo w Białymstoku" - celem akcji jest rozwijanie u dzieci proekologicznych zachowań, wrażliwość na los zwierząt, w tym nauka korzystania z zasobów przyrody oraz aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

 


Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjno-Charytatywnej „Łańcuch Dobra” Fundacja ProSalute - akcja ma pokazać dzieciom z chorobą Duchenne’a, że nie są samotne w swoich zmaganiach.  
 


Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjno-Charytatywnej „Tulipany mocy” Fundacja ProSalute - ma ona na celu zwiększenie wiedzy dzieci na temat dystrofii mięśniowej Duchenne’a oraz zwrócenie uwagi i uwrażliwienie społeczeństwa na to, że żyją wśród nas osoby z DMD.

 

 

„Słodka Paczka" - w okresie przed świętami Bożego Narodzenia zbieramy słodycze dla dzieci z placówki opiekuńczo - wychowawczej "Dom pod Modrzewiem".