Koła zainteresowań

 

                                                                 
 

 

- koło plastyczne - "Przygoda z plastyką" - celem koła są ciekawe, inspirujące techniki plastyczne i na tej podstawie wykonają własne prace artystyczne związane z omawianym tematem. 
 


- koło "Laboratorium małego odkrywcy" - od najmłodszych lat dzieci są ciekawe świata, uczą się przez działanie i odkrywanie. Zbierają swoje doświadczenia. Posiadają naturalną ciekawość świata i tego co je otacza. Przy pomocy zabaw badawczych odkrywają nieznane im dotychczas właściwości przedmiotów i zjawisk. Dzięki eksperymentom o rozwija się u dzieci umiejętność logicznego myślenia oraz funkcje poznawcze: spostrzegawczość, koncentracja, uwaga, analiza. - koło taneczno - muzyczne "Konwaliowe Nutki"  - celem działalności kółka jest wychodzenie naprzeciw potrzebom dziecka i zaspokajanie ich zgodnie z jego potencjałem i możliwościami; stwarzanie dziecku możliwości naturalnej, spontanicznej, odtwórczej i twórczej ekspresji taneczno-muzycznej. Dzieci poznają utwory instrumentalne, pieśni, piosenki, układy choreograficzne, tańce z przyborem a także ludowe, narodowe, współczesne i inne, rozwiną swoje zainteresowania taneczno - muzyczne oraz nabędą umiejętności gry na instrumentach, a także zapoznają się z elementami kultury innych państw.