Opłaty za przedszkole

 

Sposób naliczania opłat  w roku szkolnym 2021/2022

 
Opłaty wnosimy do 10 - go każdego miesiąca na oddzielne konta bankowe, wpłaty za żywienie i pobyt dziecka w przedszkolu dokonujemy tylko i wyłącznie w formie bezgotówkowej tzn. przelewem na rachunki przedszkola:

za żywienie dziecka wpłaty na rachunek:
      

93 1240 1154 1111 0010 3576 0277

 

za pobyt dziecka wpłaty na rachunek:
      

30 1240 1154 1111 0010 3576 0150

Podstawa prawna do wnoszenia opłat:

1. Uchwała nr XII/194/19 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2019 r., w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych.


Przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok zapewniają:

  • Pięć godzin bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu – w godz. 7:30 – 12:30.

  • Każda rozpoczęta godzina faktycznego pobytu – powyżej bezpłatnych pięciu godzin – jest płatna w kwocie 1 zł.

  • Dzieci sześcioletnie i starsze realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego zostają objęte subwencją oświatową. W związku z powyższym, nie jest pobierana opłata (za przedszkole).

  • Rodzice dzieci sześcioletnich lub starszych zobowiązani są do ponoszenia jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

 W roku szkolnym 2021/2022 dzienna stawka za żywienie wynosi 5,50 zł.