Projekty

I. Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

 


 II. Projekt Edukacyjny "Sensoplastyczne aktywności" - autor Patrycja Stankiewicz

 Projekt ma za zadanie pobudzać zmysł: wzroku, słuchu, dotyku, węchu i smaku poprzez wykorzystanie bezpiecznych produktów i barwników spożywczych. Pomaga odkrywać, rozwijać i wspomagać umiejętność kreatywnego poznawania rzeczywistości. Zajęcia z sensoplastyki mają właściwości terapeutyczne m. in.: uspokajają, odprężają oraz rozładowują napięcie emocjonalne i mięśniowe, ułatwiają nawiązanie kontaktu emocjonalnego i ułatwiają budowanie właściwych relacji oraz uczą współdziałać w grupie.

III. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Gramy Zmysłami” - którego głównym celem jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowanie wiedzy na temat integracji sensorycznej. 

 

 


IV. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Cztery pory roku”  
Celem projektu jest wprowadzenie elementów pedagogiki według Marii Montessori oraz Rozwijanie kreatywności dzieci

 


 

 V. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Kreatywne Dni Nietypowe" 

Obchodząc różne nietypowe święta rozwijamy u dzieci kreatywność ale także empatię, szacunek wobec otoczenia, uwrażliwiamy dzieci na różne potrzeby zwierząt a także wzmacniamy w nich samych poczucie własnej wartości. Dzieci mają możliwość otworzyć się na nowe możliwości wyrazu, opanowania stanów emocjonalnych poprzez kreatywne ćwiczenia, poczucie przynależności do grupy, śmiech i dobrą zabawę.

 

VI.Witaminki” – ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do dzieci od najmłodszych lat. Celem projektu jest promowanie zdrowych nawyków żywieniowych, zachęcanie do spożywania zróżnicowanych potraw, bogatych w warzywa, stwarzanie okazji do poznawania nowych smaków, oswajanie z wyglądem warzyw i zapoznanie z ich wartościami odżywczymi, wdrażanie do samodzielnego komponowania posiłków i robienia prostych potraw wg prostych przepisów kulinarnych. W ramach projektu będziemy podejmować różnorodne aktywności, poznawać bohaterów zaproponowanych przez miesięcznik Bliżej Przedszkola. Dzieci poznają wiele wierszy, piosenek oraz wezmą udział w konkursach.

VII. Z Kicią Kocią maluchy zmieniają się w zuchy” – ogólnopolski projekt edukacyjny organizowany przez D. Bakowicz- Ryżek oraz Przedszkole Baśniowa Kraina w Dobiegniewie. Projekt objęty patronatem przez wydawnictwo Media Rodzina. Celem projektu jest propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych przedszkolaków oraz łagodna adaptacja do warunków przedszkolnych poprzez utożsamienie się z ulubieńcem dzieci KICIA KOCIĄ. Zadaniem projektu jest rozbudzenie zainteresowań czytelniczych , nauka właściwych społecznie postaw, rozbudzenie zainteresowań i zdolności dzieci. Poprzez zabawę doskonalić będzie samodzielność przedszkolaków, kształtować dojrzałość emocjonalną, uczyć umiejętnego rozwiązywania problemów.