Dokumenty
 

 • Statut Przedszkola Samorządowego Nr 79 "Konwaliowy Zakątek w Białymstoku
 • Koncepcja
 • Raport ewaluacji zewnętrznej
 • Procedura bezpiecznego przyprowadzania i odbierania dzieci
 • Procedura łączenia grup wiekowych
 • Procedura postępowania w razie nagłego wypadku dziecka
 • Procedura próbnej ewakuacji
 • Procedura przepływu informacji między rodzicami a przedszkolem
 • Regulamin bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu
 • Regulamin odpłatności za korzystanie z usług przedszkola
 • Regulamin pobytu na placu zabaw
 • Regulamin sali gimnastycznej
 • Regulamin skarg i wniosków
 • Regulamin spotkań z rodzicami
 • Regulamin wycieczek i spacerów

 

Dokumenty do pobrania:Załączniki: