Konkurs plastyczny

 

Regulamin konkursu plastycznego 
na najpiękniejszą ozdobę świąteczną
  
1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Nr 79 ,,Konwaliowy Zakątek” grupa II ,,Biedronki” w Białymstoku
     (ul. Konwaliowa 8, Białystok)
2. Uczestnicy konkursu:
     Dzieci z grupy II ,,Biedronki”
3. Cele, tematyka, warunki konkursu:
Celem konkursu jest:
- kultywowanie tradycji świątecznych,
- inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych,
- wymiana artystycznych doświadczeń dzięki konkursowej konfrontacji,
- prezentacja talentów plastycznych,

Przedmiotem konkursu jest ozdoba świąteczna
zakwalifikowana do jednej z kategorii:
- ozdoba przestrzenna (choinki, stroiki, dekoracja, technika dowolna),
- bombka świąteczna (w dowolnym kształcie i technice).
 
4. Uczestnik ma prawo zgłosić po jednej pracy. Prace konkursowe należy opatrzyć czytelną informacją zawierającą dane autora: imię i nazwisko.
Prace konkursowe należy składać w Przedszkolu Nr 79 w Białymstoku do dnia 1 grudnia 2023 roku do godziny 16:00.
Prace po tym terminie lub bez opisu nie będą przyjmowane.
5. Organizator powołuje Komisję Konkursową, która ocenia prace konkursowe. Ocenie będzie podlegać estetyka wykonania pracy, ogólny wyraz artystyczny, oryginalność pomysłu oraz użytych materiałów, stopień trudności wybranej techniki plastycznej. Organizatorzy konkursu przewidują dla laureatów konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia. Pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy za uczestnictwo.
6. Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostaną przekazane na kiermasz bożonarodzeniowy w dniu 6.12.23r. organizowany w przedszkolu Nr 79 ,,Konwaliowy Zakątek”.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 4 grudnia 2023 r.
8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Fb Przedszkola Nr 79 w dniu 4.12.2023 roku.
Nagrody i dyplomy nauczycielki wręczą na zajęciach dydaktycznych w grupie II Biedronki
9. Uczestnicy, przekazując prace na konkurs, akceptują regulamin konkursu. Prace złożone na konkurs nie są zwracane uczestnikom.
10. Uczestnik, przystępując do konkursu, wyraża zgodę na dokumentowanie jego twórczości w formie rejestracji fotograficznej i prezentacji na wystawie. Uczestnik wyraża także zgodę na sprzedaż ozdób na kiermaszu świątecznym oraz przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz wykorzystania wizerunku do celów promocyjnych Organizatora. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Organizatorzy :
Przedszkole Nr 79 ,,Konwliowy Zajątek”
Nauczycielki:
mgr Patrycja Stankiewicz
mgr Julia Kinga Gardocka