Grupa "Rumianki"

4 - latki

rok szkolny 2021/2022

Nauczycielki: p. Anna Tkaczyk, mgr Agnieszka Katarzyna Zdanuczyk

Woźna: Krystyna Mońko

Grupa pracuje od godz. 7.00 do 17.00


 

Styczeń

 Środa, 29 grudnia 2021 r.   ( 13:35 ) 

1. „Mijają dni, miesiące, lata” – rozwijanie umiejętności składania życzeń urodzinowych oraz okolicznościowych, rozwijanie koncentracji uwagi, dostrzeganie różnic między wyglądem dziecka i osoby dorosłej, rozwijanie pamięci muzycznej, dostrzeganie rytmiczności występującej w przyrodzie, rozumienie następstwa dnia i nocy, rozpoznawanie emocji, kultywowanie zwyczaju powitania Nowego Roku, utrwalenie wiedzy na temat swojego wiekuGrudzień

 Poniedziałek, 29 listopada 2021 r. 

1. „Jak wyglądał świat przed milionami lat–zapoznanie z życiem dinozaurów i wzbogacenie wiedzy o dinozaurach, rozwijanie koncentracji uwagi, rozwijanie umiejętności wokalnych, stosowanie przymiotnika duży, większy, największy, zapoznanie ze świętem górników – Barbórka, układanie obrazków dinozaurów względem siebie wg poleceń nauczyciela, rozwijanie orientacji przestrzennej, rozwijanie percepcji wzrokowej