Grupa "Rumianki"

4 - latki

rok szkolny 2021/2022

Nauczycielki: p. Anna Tkaczyk, mgr Agnieszka Katarzyna Zdanuczyk

Woźna: Krystyna Mońko

Grupa pracuje od godz. 7.00 do 17.00


 


w tym roku kalendarzowym

Czerwiec

 Poniedziałek, 30 maja 

1. „Niby tacy sami, a jednak inni” - próby nazywania swoich emocji, stosowanie form grzecznościowych względem dzieci i dorosłych (w domu, w przedszkolu, na ulicy), dzielenie się swoimi przeżyciami, oglądanie książeczek ilustrujących życie dzieci innych narodów lub wspólnot etnicznych, przyswajanie nazw określających przynależność ludzi do wspólnoty narodowej lub etnicznej, np. poznawanie strojów ludowych, akceptowanie odrębności różnych narodów, porównywanie par obrazków, wskazywanie różnic między nimi, odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.Maj

 Czwartek, 28 kwietnia 

1. „Moja miejscowość, mój region- określanie miejsca zamieszkania (wieś, miasto), nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc, zwracanie uwagi na piękno najbliższego otoczenia (architektury, krajobrazu, zjawisk atmosferycznych, okazów przyrodniczych itp.), rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk, dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach, wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach, naturalne zabawy badawcze, np. poznawanie właściwości różnych materiałów w bezpośrednim z nimi kontakcie (budowanie babek z piasku, gniecenie papieru, lepienie bałwana itp.).