Podziękowania

                                                                                

Za otwarte serce, życzliwość, bezinteresowną pomoc i nieocenione wsparcie - dziękujemy!

  1. Pani Marcie Kulikowskiej - za ogromną ilość różnych brystoli dla całego przedszkola, dzięki czemu powstaną piękne prace plastyczno - techniczne, dekoracje itp.
  2. Państwu Agnieszce i Ireneuszowi Niemcunowiczom rodzicom Olafa z gr. VI Maki za zorganizowanie całemu przedszkolu spotkania z funkcjonariuszami Służby Więziennej i psem Nitro.
  3. Rodzicom gr. VI Maki za wspólne zorganizowanie kącika jesiennego w sali, przede wszystkim za: pieńki, piękny jesienny kosz, różne dary jesieni (dynie, kasztany, żołędzie, orzechy, jarzębina, itp.).
  4. Pani Agnieszce Guszcza - mamie Kubusia z gr. VI Maki za udział w akcji "Cała Polska czyta dzieciom" online. 
  5. Rodzicom dzieci z gr. VI Maki - za zaangażowanie i aktywny udział w bożonarodzeniowym montażu słowno - muzycznym pt. "W oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę".
  6. Pani Małgorzacie Dąbrowskiej - mamie Kubusia z gr. VI Maki za przekazanie do grupy 10 litrów ziemi i aksamitek do zasiania.
  7. Pani Małgorzacie Dąbrowskiej  - mamie Kubusia z gr. VI Maki za pomoc w przewiezieniu zebranych darów obywatelom Ukrainy.
  8. Panom: Jerzemu Bezubikowi i Tomaszowi Klimowi - za dostarczenie do przedszkola kamieni, z których mogliśmy zrobić okazałe klomby przy przedszkolu.
  9. Pani Annie Gajdowskiej - za piękną prezentację zawodu Inspektora Urzędu Transportu Drogowego w Białymstoku w ramach programu „Akademia UDT dla Dzieci”.

  10. Pani Barbarze Chojnowskiej - za dostarczenie do grupy III „Rumianki” pacynek dla dzieci do kącika teatralnego.