Innowacje

 

"Z Bum Bum Rurkami przez świat"- autor Beata Siwicka

Przedszkolaki zapoznają się z wieloma sposobami wykorzystania Bum Bum Rurek jako akompaniamentu i jako rekwizytu podczas działań muzycznych, tanecznych i ruchowych, zorganizowanych, spontanicznych i improwizowanych, ale także skorelowanych np. z wprowadzaniem np. w szeroko pojęty świat sztuki (literatura, teatr, muzyka, cyrk itd.), w świat liter i nauki czytania i pisania oraz edukacji matematycznej, plastycznej, przyrodniczej, innej. Bum Bum Rurkowe zabawy i nauka poprawią koordynację wzrokowo-ruchowo -słuchową, rozwiną różne formy ekspresji, wyobraźnię muzyczną oraz nauczą współpracy w grupie. Dzieci nauczą obcować się z rytmem, harmonią, melodią wykorzystując Bum Bum Rurki. 

 

„Przedszkolaki w świecie kolorowych emocji” - autor Aneta Czapska

Emocje towarzyszą wszystkim ludziom na każdym etapie ich rozwoju i funkcjonowania i odgrywają znaczącą rolę w tych procesach. Pojawiają się w trakcie różnorodnych sytuacji, zarówno tych nacechowanych pozytywną jak i negatywną energią. Silne odczucia o charakterze pobudzenia pozytywnego to m. in. radość, miłość, zadowolenie, zaś odczucia charakteryzujące się pobudzeniem negatywnym to np. smutek, złość, strach, rozczarowanie. Emocje mogą być wrażane w różnorodny sposób, poprzez mowę - nazywanie ich słowem, ale również tonem, natężeniem i barwą głosu. Do słów dołącza również mimika twarzy i mowa ciała. Nie są one łatwe do opanowania i kontroli gdyż pojawiają się mimowolnie, niezależnie od nas i to właśnie szczególnie dziecku sprawiać może trudność ich rozumienie. Innowacja „Przedszkolaki w świecie kolorowych emocji” mają na calu ułatwienie dzieciom choć w pewnym stopniu rozumienie emocji zarówno swoich jak i innych ludzi.

 

„Angielski jest fun-tastyczny!" - autor Bogumiła Tomczak

Mózg dzieci jest bardzo chłonny, a maluchy w naturalny sposób są ciekawe świata oraz wszystkiego co je otacza. Nowych słówek i zwrotów uczą się spontanicznie. Nie ograniczają ich bariery i obawy przed popełnieniem błędu. Wszystko to sprawia, że dzieciom zdecydowanie łatwiej niż osobom dorosłym przychodzi opanowanie obcego języka, dlatego edukację należy rozpocząć jak najwcześniej. Głównym celem wprowadzanej innowacji jest poznanie języka angielskiego i rozbudzenie zainteresowania krajami anglojęzycznymi. Nauka ma polegać na połączeniu zabawy z przekazywaniem wiedzy w jak najbardziej kreatywny i ciekawy dla dzieci sposób oraz na codziennym osłuchiwaniu się z językiem angielskim.

 

"Kodowanie w zabawie" - autor Patrycja Stankiewicz

Kodowanie łączy wiedzę z różnych obszarów nauki: technologii, inżynierii, sztuki, muzyki oraz matematyki. Zaproponowany sposób przyswajania nowych umiejętności powoduje, że z biernego odbiorcy dziecko staje się twórcą, konstruktorem poszukującym najlepszych pomysłów.